Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

 


ΘΜΚΕ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

 


ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΣ ΔΥΝΑΜΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

 


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ 1  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

 


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ 2  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

 


ΓΡΑΜΜΙΚΗ-ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

 


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]

 


   
ΕΟΕΚ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]

 


ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]

 


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]

[video ]

 

 


ΟΡΙΑΚΗ ΤΡΙΒΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]

 


ΡΑΜΠΑ ΜΕ ΤΡΙΒΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]

 


     

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΜΠ  

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΕΚΚΡΕΜΕΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΦΟΡΤΙΟ ΣΕ ΟΗΠ  

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΦΟΡΤΙΟ ΣΕ ΟΜΠ  

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ  

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΟ ΦΟΡΤΙΩΝ  

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


     

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΑΣΚΗΣΗ 4.70  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.


[ΛΗΨΗ ]


2ο ΘΕΜΑ 2005  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡ. ΡΑΒΔΟΥ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΚΥΛΙΣΗ ΣΕ ΚΕΚ. ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]

 


ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΚΥΛΙΣΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΣΑΝΙΔΑ ΣΕ ΤΡΟΧΟΥΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]


ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Φ.
ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


[ΛΗΨΗ ]

 
ΙΧΝΟΣ ΤΡΟΧΟΥ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


 
ΜΠΑΛΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


 
ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΣΦΑΙΡΩΝ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


 
ΡΟΠΕΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΙ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΙΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΑΛΟΥ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΚΥΚΛΟΕΙΔΕΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5.41  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ] 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ] 
ΘΜΚΕ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

[ΛΗΨΗ υψηλή ανάλυση ]

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]

 
ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΚΥΜΑ 1  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

 

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]

 
ΔΙΑΜΗΜΕΣ ΚΥΜΑ 2  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

 

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]

 
ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΥΜΑ 1  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

 

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]

 
ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΥΜΑ 2  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

 

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]

 
ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ  

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: Κυριακόπουλος Ι.

 

[ΛΗΨΗ χαμηλή ανάλυση ]

 

MODELLUS

ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ  

 

ΑΠΟ: 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 

[ΛΗΨΗ ]

 
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ  

 

ΑΠΟ: 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 

[ΛΗΨΗ ]

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΠΟ: ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

[ΛΗΨΗ ]

 
ΛΗΨΗ VENSIM PLE  

Δωρεάν πρόγραμμα δυναμικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης

[ΛΗΨΗ ]

 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ  

 

[ΛΗΨΗ ]

 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB  

[ΛΗΨΗ ]

 
ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

[ΛΗΨΗ ]

 
KYKΛΩΜΑ RC  

[ΛΗΨΗ ]

 
ΠΛΗΡΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ  

[ΛΗΨΗ ]

 

EXCEL

ΚΥΜΑΤΑ  

ΑΠΟ: 3ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ

[ΛΗΨΗ ]

 
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ  

ΑΠΟ: 3ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ

[ΛΗΨΗ ]