ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ [ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βάση Ασκήσεων Περιλαμβάνει κατηγοριοποιημένες ασκήσεις, ανά βαθμό δυσκολίας και θεματική ενότητα.
Βάση Κριτηρίων Αξιολόγησης Περιλαμβάνει διαγνωστικά μικρής χρονικά διάρκειας καθώς διαγωνίσματα.
Βάση Ερωτήσεων Θεωρίας Περιλαμβάνει ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους με ή χωρίς δικαιόλγηση
Βάση Φύλλων Εργασίας ανά διδακτική ενότητα Περιλαμβάνει φύλλα εργασίας ανά διδακτική ώρα και ενότητα.
Βάση Επαναληπτικών Θεμάτων Περιλαμβάνει θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών κατηγοροποιημένα ανά ενότητα, ανά θέμα και ανά τύπο.

ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ [ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
APPLETS Β ΛυκείουJava Applets Β' Λυκείου
PPTs Β ΛυκείουPowerpoint παρουσιάσεις
Προσομοιώσεις Β Λυκείου Interactive Physics παρουσιάσεις
Εικονικά Πειράματα Β Λυκείου
Video Β Λυκείου

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ [ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ]

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ [ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ]

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ανάπτυξη υλικού διδασκαλίας [ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάπτυξη ασκήσεων Β ΛυκείουΥποβολή άσκησης για αξιολόγηση και συζήτηση
Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης Β ΛυκείουΥποβολή κριτηρίου για αξιολόγηση και συζήτηση
Ανάπτυξη σχέδιου μαθήματος Β ΛυκείουΥποβολή σχεδίου για συζήτηση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ [ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ]

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ [ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ]