ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΚΛΑΣΗ - ΔΙΑΘΛΑΣΗ - ΔΙΑΧΥΣΗ)